Νέα τμήματα εφήβων και ενηλίκων από Φεβρουάριο!

Τμήματα εφήβων και ενηλίκων ανάλογα με τις ανάγκες σας θα δημιουργηθούν από τον Φεβρουάριο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας είτε μέσω e-mail είτε καλώντας την γραμματεία μας αντίστοιχες ώρες. Τα γερμανικά είναι αποκλειστικότητά μας και μαζί θα δημιουργήσουμε και θα εξελίξουμε τις γνώσεις σας.