Τεστ προσομοίωσης

Στις 03 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, θα διεξαχθεί στον χώρο μας Δημ. Ραλλη 55, Μαρούσι, τεστ προσομοίωσης για τους μαθητές του τμήματος V2, που προετοιμάζονται για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών τον Μάιο του 2020. Η εξέταση θα διαρκέσει περίπου τρεις (3) ώρες με ώρα έναρξης 17.00. Στην εξέταση αυτή μπορούν να συμμετέχουν