Ξεκινάει τμήμα εφήβων επιπέδου Β2, κάθε Σάββατο πρωί από 01.10.2022. Το τμήμα αυτό προετοιμάζει για την εξέταση του Β2 τον Ιανουάριο του 2023 και αφορά μαθητές αυτού του επιπέδου που έχουν ολοκληρώσει την ύλη ή επιθυμούν την επανάληψή της.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία μας αντίστοιχες ώρες λειτουργίας.