Γερμανικά, καλοκαιρινές διακοπές και ελεύθερος χρόνος, πως συνδυάζονται αυτά στην ζωή ενός παιδιού-εφήβου;

Η απάντηση για εμάς είναι απλή. Τα γερμανικά είναι η πρώτη μας γλώσσα, οι καθηγητές μας έτοιμοι να σας υποδεχθούν και τα θερινά μας τμήματα οργανωμένα και κατάλληλα διαμορφωμένα για τις ανάγκες σας. Ξεκινάμε από την αρχή μαζί, εάν το παιδί σας είναι αρχάριο ή με γνώσεις που νιώθει ότι δεν έχουν γίνει κτήμα του μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνουμε με πλήρη επιτυχία ένα ακαδημαϊκό έτος. Εάν ήδη έχει γνώσεις στα γερμανικά ή κάποιο πτυχίο, βρίσκουμε το επίπεδο του και εξελίσσουμε την γλώσσα προχωρώντας ανάλογα με τα θέλω σας. Τα μαθήματα είναι έτσι διαμορφωμένα και διαχωρισμένα σε δύο μέρη ώστε μετά το πρώτο μέρος αυτών να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές και στο δεύτερο μέρος να ολοκληρώσουμε τα γερμανικά μας.

Στην περίπτωση ασθένειας ή κάποιας υποχρέωσης τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά με δυνατότητα παρακολούθησης αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.