Τo Deutsches Kurshaus οργανώνει προσομοιωτικές εξετάσεις για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και Β2, για την εξεταστική περίοδο τον Μάρτιο-Ιούνιο του 2023 κατά την διάρκεια της Πασχαλινής περιόδου 2023. Οι υποψήφιοι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την γραμματεία μας θα μπορούν να συμμετάσχουν στις προσομοιωτικές εξετάσεις μας, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση τόσο στην γραπτή όσο και την προφορική εξέταση που θα ακολουθήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ώρες γραμματείας ή μέσω e-mail.