Τμήματα εφήβων και ενηλίκων ανάλογα με τις ανάγκες σας θα δημιουργηθούν από τον Φεβρουάριο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας είτε μέσω e-mail είτε καλώντας την γραμματεία μας αντίστοιχες ώρες.

Τα γερμανικά είναι αποκλειστικότητά μας και μαζί θα δημιουργήσουμε και θα εξελίξουμε τις γνώσεις σας.