Από τις 03/02/2020 ξεκινάνε τα εξής τμήματα εφήβων:

• Module B1 – B2
• A1
• A2
• B1

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στα τμήματα παιδιών και εφήβων.