Μαθητές που φοιτούν στην Γερμανική Σχολή Αθηνών και θέλουν να ξεκινήσουν προετοιμασμένοι το ακαδημαϊκό έτος που μας έρχεται, χωρίς ανασφάλειες και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους. Το καλοκαίρι αυτό μπορούν να καλύψουν τυχόν αδυναμίες τους και με δημιουργική απασχόληση πάνω στην ύλη της επόμενης τάξης να εξασφαλίσουμε ένα εύκολο ξεκίνημα τον Σεπτέμβριο, Klasse 7, 8, 9, 10, 11 & 12!!

Στην περίπτωση ασθένειας ή κάποιας υποχρέωσης τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά με δυνατότητα παρακολούθησης αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.