Νέο! Νέο!! Νέο!!! Grammatik und Aufsatz !!!!

Το φροντιστήριο μας προτείνει για την ενίσχυση των μαθητών του Γυμνασίου και της Α΄Λυκείου ένα νέο πρωτοποριακό τμήμα: Grammatik und Aufsatz!!! (Γραμματική και έκθεση) Αυτό το τμήμα μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές και μαθήτριες όλου του Γυμνασίου μέχρι και παιδιά Α΄Λυκείου με σκοπό την ενίσχυση και επανάληψη κάποιων κεφαλαίων γραμματικής στα οποία συχνά γίνονται λάθη. Παράλληλα θα εξασκηθούν στο τρόπο γραφής μέσω της έκθεσης / ενός κειμένου με προχωρημένους τρόπους ανάπτυξης και σύνδεσης.