Χειμερινά Τμήματα

Από 1η Οκτωβρίου ξεκινούν τα χειμερινά τμήματα για παιδιά και εφήβους για όλα τα γλωσσικά επίπεδα (Α1 – C1). Τα τμήματα είναι ολιγομελή (3-6 μαθητές). Οι μαθητές εντάσσονται, με βάση την ηλικία τους, σε τμήματα και αντίστοιχα επιλέγεται το κατάλληλο διδακτικό υλικό. Τα μαθήματα γίνονται από καθηγητές που μητρική τους γλώσσα είναι η Γερμανική.

Ειδικά τμήματα για παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού. Μέσω τραγουδιών, εικόνων και δημιουργικής απασχόλησης η εκμάθηση των γερμανικών γίνεται παιχνίδι. Τα τμήματα είναι ειδικά διαμορφωμένα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.

Schnupper A (ενδεικτικές): Μέρα και ώρα διδασκαλίας Πέμπτη 17.00-18.00.

Schnupper F: Μέρα και ώρα διδασκαλίας Παρασκευή 18.00-19.30

Χαλαρό τμήμα εισαγωγής στην ύλη του επιπέδου Α1. Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού.

Ενδεικτικές μέρες και ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα 16.30-18.00

Διάρκεια μαθήματος: 1.5 ώρα εβδομαδιαίως.

Τμήμα για παιδιά από την τρίτη τάξη του Δημοτικού με ή χωρίς γνώσεις. Αυτό το τμήμα οδηγεί στο επίπεδο Α1.

Ενδεικτικές μέρες και ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Τετάρτη 18.15-19.45 ή 16.30-18.00.

Σύνολο: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Τμήμα για παιδιά με καλές γνώσεις στη βαθμίδα Α1.

Ενδεικτικές μέρες και ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Τετάρτη 18.15-19.45.

Σύνολο: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα προετοιμάζει για την εξέταση Α2 του Ινστιτούτου Goethe ή του ÖSD (αυστριακά διπλώματα).

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή: Κατατακτήριο τεστ.

Ενδεικτικές μέρες και ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Τετάρτη 18.15-19.45.

Σύνολο: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Τμήμα εισαγωγής στην προετοιμασία του διπλώματος Β1.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές με καλές γνώσεις επιπέδου Α2.

Προϋπόθεση συμμετοχής: Επιτυχημένη εξέταση στο επίπεδο Α2 ή κατατακτήριο τεστ.

Ενδεικτικές μέρες και ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Τετάρτη 18.00-19.45.

Εναλλακτικά: Σάββατο 10.00-13.45.

Σύνολο: 4,5 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται για μαθητές με καλές γνώσεις στο επίπεδο Β1.

Προϋπόθεση συμμετοχής: Κατατακτήριο τεστ.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Τρίτη και Πέμπτη 18.00-19.45.

Σύνολο: 4,5 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Τμήμα εισαγωγής στο επίπεδο Β2.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές με καλές γνώσεις επιπέδου Β1.

Προϋπόθεση συμμετοχής: Επιτυχημένη εξέταση στο επίπεδο Α2 ή κατατακτήριο τεστ.

Μέρα και ώρα διδασκαλίας: Δευτέρα και Τετάρτη 18.15-19.45.

Εναλλακτικά: Σάββατο 10.00-13.45.

Σύνολο: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές με καλές γνώσεις στο επίπεδο Β2.

Προϋπόθεση συμμετοχής: Κατατακτήριο τεστ

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Τετάρτη 18.00-19.45

Σύνολο: 4,5 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως

Τμήμα εισαγωγής για νέους που έχουν πετύχει την εξέταση Β2.

Μέρα και ώρα διδασκαλίας: Τρίτη και Πέμπτη 18.15-19.45

Σύνολο: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε εφήβους με πολύ καλές γνώσεις Β2.

Προϋπόθεση συμμετοχής: επιτυχημένη εξέταση στο επίπεδο Β2.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Τρίτη και Πέμπτη 18.15-19.45

Σύνολο: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Για τα διπλώματα των επιπέδων Β1, Β2, C2 προσφέρονται ξεχωριστά τμήματα, που αφορούν στις ενότητες (Μodule). Στοχεύουν στην ενίσχυση του μαθητή στην γραπτή (κατανόηση κειμένων, ακουστικό κείμενο, έκθεση) και στην προφορική έκφραση. Με αυτόν τον τρόπο εξασκείται ο μαθητής περισσότερο στη δεξιότητα που υστερεί και έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας.

Μια σίγουρη λύση για επαγγελματική αποκατάσταση!
Το φροντιστήριο μας προσφέρει σίγουρη επιτυχία για σπουδές στη Γερμανική Φιλολογία. Γίνεται στο μάθημα η πιο πρόσφατη θεματολογία των τελευταίων πέντε ετών με σκοπό ο υποψήφιος να προσαρμοστεί στις εξετάσεις. Εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες και ενισχύεται σημαντικά το λεξιλόγιο.

Καλοκαιρινά Τμήματα