Χειμερινά τμήματα

Από 1η Οκτωβρίου ξεκινούν τα χειμερινά τμήματα ενηλίκων.
Το φροντιστήριό μας διαθέτει πρωινά και απογευματινά τμήματα,
προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο οι εργαζόμενοι ενήλικες όσο και οι φοιτητές.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή (3-6 σπουδαστές) και το μάθημα γίνεται από καθηγητές που τα Γερμανικά είναι η μητρική τους γλώσσα.

Ταχύρρυθμα και υπέρ -εντατικά τμήματα για την απόκτηση πτυχίων.

Tμήμα ενηλίκων για αρχάριους μαθητές που επιθυμούν να μάθουν Γερμανικά χωρίς άγχος.

Ταχύρρυθμα τμήματα.

Υπέρ – εντατικά τμήματα εφόσον συντρέχουν επαγγελματικοί λόγοι και επείγει η απόκτηση πτυχίου.

Για τον κλάδο του Τουρισμού.

Για τον κλάδο της Νομικής.

Για τον κλάδο της Ιατρικής.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε φοιτητές και εργαζόμενους με περιορισμένο χρόνο.
Σκοπός: H απόκτηση του διπλώματος Α2 μέσα σε ένα χρόνο.
Δίνεται μεγάλη έμφαση και στο προφορικό λόγο, όχι μόνο στη γραμματική και στο λεξιλόγιο, αλλά και στην εξάσκηση αυτών, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Υπάρχει επίσης για τους πολύ αρχάριους, η δυνατότητα προσαρμογής σε ένα ήδη υπάρχον τμήμα, καλύπτοντας παράλληλα την ύλη που έχει μέχρι στιγμής διδαχτεί.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Τετάρτη 20.00- 22.00.
Σύνολο: 5,25 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται, σε φοιτητές και εργαζόμενους με σκοπό την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις Α2 στο Goethe Institut τον Ιανουάριο του 2024 μέσα σε τέσσερις (4) μήνες και ÖSD τον Μάρτιο του 2024.
Δίνεται μεγάλη έμφαση και στο προφορικό λόγο, όχι μόνο στη γραμματική και στο λεξιλόγιο, αλλά και στην εξάσκηση αυτών, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής πρωινού ή απογευματινού τμήματος.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Τρίτη και Πέμπτη 09.30-12.45 ή Τρίτη και Πέμπτη 18.00-21.15.
Σύνολο: 8 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε φοιτητές και εργαζόμενους με περιορισμένο χρόνο.
Σκοπός: H απόκτηση του διπλώματος B1 μέσα σε ένα χρόνο.
Προϋπόθεση φοίτησης: καλές γνώσεις του επιπέδου Α2.
Δίνεται μεγάλη έμφαση και στο προφορικό λόγο, όχι μόνο στη γραμματική και στο λεξιλόγιο, αλλά και στην εξάσκηση αυτών, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Τρίτη και Πέμπτη 20.00- 22.00.
Σύνολο: 5,25 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται για μαθητές με καλές γνώσεις στο επίπεδο Β1.

Προϋπόθεση συμμετοχής: Κατατακτήριο τεστ.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Τρίτη και Πέμπτη 18.00-19.45.

Σύνολο: 4,5 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Τμήμα εισαγωγής στο επίπεδο Β2.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές με καλές γνώσεις επιπέδου Β1.

Προϋπόθεση συμμετοχής: Επιτυχημένη εξέταση στο επίπεδο Α2 ή κατατακτήριο τεστ.

Μέρα και ώρα διδασκαλίας: Πέμπτη 17.30-20.45.

Σύνολο: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές με καλές γνώσεις στο επίπεδο Β2.

Προϋπόθεση συμμετοχής: Κατατακτήριο τεστ.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Τρίτη και Πέμπτη 18.00-19.45.

Σύνολο: 4,5 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Goethe Institut: Ιανουάριο 2024 – Μάρτιος ÖSD 2024
Έναρξη: 02/10/2023
Goethe Institut: Ιούνιος 2024 – Ιούνιος ÖSD 2024
Έναρξη: 02/02/2024

Αυτό το τμήμα απευθύνεται, σε φοιτητές και εργαζόμενους με σκοπό την ταχύτατη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις Β1 σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναγράφονται παραπάνω.
Προϋπόθεση φοίτησης καλές γνώσεις του επιπέδου Α2.
Δίνεται μεγάλη έμφαση και στο προφορικό λόγο, όχι μόνο στη γραμματική και στο λεξιλόγιο, αλλά και στην εξάσκηση αυτών, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής πρωινού ή απογευματινού τμήματος.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Τρίτη και Πέμπτη: 09.30-12.45 ή Τρίτη και Πέμπτη: 18.00-21.15.
Σύνολο: 8 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε εφήβους με πολύ καλές γνώσεις Β2.

Προϋπόθεση συμμετοχής: επιτυχημένη εξέταση στο επίπεδο Β2.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Σάββατο 12.00-15.15.

Σύνολο: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Goethe Institut: Ιανουάριο 2020 – Μάρτιος ÖSD 2020
Έναρξη: 01/10/2019
Goethe Institut: Ιούνιος 2020 – Ιούνιος ÖSD 2020
Έναρξη: 04/02/2020

Αυτό το τμήμα απευθύνεται, σε φοιτητές και εργαζόμενους με σκοπό την ταχύτατη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις Β1 σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναγράφονται παραπάνω.
Προϋπόθεση φοίτησης καλές γνώσεις του επιπέδου Α2.
Δίνεται μεγάλη έμφαση και στο προφορικό λόγο, όχι μόνο στη γραμματική και στο λεξιλόγιο, αλλά και στην εξάσκηση αυτών, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής πρωινού ή απογευματινού τμήματος.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Τρίτη και Πέμπτη 09.30-12.45 ή Τρίτη και Πέμπτη 18.00-21.15.
Σύνολο: 8 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Γερμανικά χωρίς άγχος.

Σκοπός: H απόκτηση του διπλώματος B2 μέσα σε ένα χρόνο.
Αυτό το τμήμα προετοιμάζει για την εξέταση Β2 του Goethe Institut ή του ÖSD (Αυστριακό δίπλωμα).
Προϋπόθεση φοίτησης: Δίπλωμα Β1 ή πολύ καλές γνώσεις στο επίπεδο Β1.
Δίνεται μεγάλη έμφαση και στο προφορικό λόγο, όχι μόνο στη γραμματική και στο λεξιλόγιο, αλλά και στην εξάσκηση αυτών, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Πέμπτη 20.00-22.30.
Σύνολο: 6 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Σκοπός: H απόκτηση του διπλώματος C1 μέσα σε ένα χρόνο.
Αυτό το τμήμα προετοιμάζει για την εξέταση C1 του Goethe Institut ή του ÖSD (Αυστριακό δίπλωμα).
Προϋπόθεση φοίτησης: Δίπλωμα Β2 ή πολύ καλές γνώσεις στο επίπεδο Β2.
Δίνεται μεγάλη έμφαση και στο προφορικό λόγο, όχι μόνο στη γραμματική και στο λεξιλόγιο, αλλά και στην εξάσκηση αυτών, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Τετάρτη 20.00-22.30
Σύνολο: 6 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε ενηλίκους με πολύ καλές γνώσεις Γερμανικών.
Προϋπόθεση επιτυχημένη εξέταση C1.
Σκοπός αυτού του τμήματος είναι η κατανόηση και η παραγωγή τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου, σε ένα πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Τρίτη και Πέμπτη 20.00- 21.30
Σύνολο: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτά τα τμήματα αφορούν ενήλικες οι οποίοι έχουν δώσει τις εξετάσεις B1- C1 ή διαθέτουν καλές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας σε καθημερινές καταστάσεις και θέλουν να τις εμβαθύνουν σε συζητήσεις που κατευθύνονται από τους καθηγητές μας. Το μάθημα γίνεται μια φορά την εβδομάδα.

Σύνολο: 2 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα είναι κατάλληλο για σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Β2. Στόχος του τμήματος είναι η προετοιμασία των μαθητών για το επίπεδο C1 και στη συνέχεια για την εξέταση TestDaF.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Τετάρτη 16.00-18.00.
Σύνολο: 4 ώρες εβδομαδιαίως.

Τμήμα προετοιμασίας για το TestDaF κατάλληλο για μαθητές που έχουν ήδη επίπεδο C1 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου. Τα μαθήματα θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας.

Για τα διπλώματα των επιπέδων Β1, Β2, C2 προσφέρονται ξεχωριστά τμήματα, που αφορούν στις ενότητες (Μodule). Στοχεύουν στην ενίσχυση του μαθητή στην γραπτή (κατανόηση κειμένων, ακουστικό κείμενο, έκθεση) και στην προφορική έκφραση. Με αυτόν τον τρόπο εξασκείται ο μαθητής περισσότερο στη δεξιότητα που υστερεί και έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας.

Καλοκαιρινά τμήματα