Χειμερινά Τμήματα

Το Deutsches Kurshaus από την έναρξή του και διαχρονικά προσφέρει τμήματα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών στο Ελληνικό τμήμα (Profil E).
Επειδή ο βαθμός δυσκολίας της εξέτασης έχει αυξηθεί σημαντικά (από Α2 σε Β1) – σύμφωνα και με τις τελευταίες ανακοινώσεις  – συνίσταται οι μαθητές να μην προετοιμάζονται μόνο τις τελευταίες δύο χρονιές αλλά όσο το δυνατόν νωρίτερα.
Με τη μεθοδολογία αυτή, οι μαθητές ασκούνται περισσότερο στη ζητούμενη ύλη και έτσι δεν πιέζονται στην τελευταία τάξη, όντας καλύτερα προετοιμασμένοι για τις εξετάσεις και με σημαντικά καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Και ΜΗΝ ξεχνάτε: Όσο περισσότερο έρχεται κάποιος σε επαφή με τη Γερμανική γλώσσα, τόσο πιο γρήγορα και εύκολα τη μαθαίνει!

Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά Γ’ δημοτικού που επιθυμούν έγκαιρα να ξεκινήσουν την προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό το τμήμα, μπορεί να έχουν από ελάχιστες έως και καθόλου γνώσεις γερμανικών.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας : Δευτέρα και Τετάρτη 16.15-17.45
Σύνολο: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα είναι κατάλληλο για μαθητές της Δ΄ δημοτικού με επαρκείς γνώσεις γερμανικών με σκοπό τη προετοιμασία τους για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Τετάρτη 18.15-19.45.
Σύνολο 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Τμήμα για παιδιά Δ΄ Δημοτικού που έχει σκοπό την ενίσχυση των μαθητών στον προφορικό λόγο. Οι μαθητές που θα το παρακολουθήσουν θα ενισχύσουν σημαντικά αυτή τη δεξιότητα. Για τη συμμετοχή σε αυτό το τμήμα  δεν αποτελεί προϋπόθεση η παρακολούθηση του κανονικού χειμερινού τμήματος V1Α.Σύνολο: 2 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα είναι κατάλληλο για μαθητές της E΄ δημοτικού με στόχο τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, οι οποίοι έχουν ήδη προετοιμάσει στην ύλη από το V0-V1/A. Για την ένταξη μαθητών σε αυτό το τμήμα απαιτείται κατατακτήριο τεστ.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Πέμπτη 18.00-19.45
Σύνολο: 4,5 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Τμήμα για παιδιά Ε’ Δημοτικού που έχει σκοπό την ενίσχυση των μαθητών στον προφορικό λόγο. Οι μαθητές που θα το παρακολουθήσουν θα ενισχύσουν σημαντικά αυτή τους τη δεξιότητα. Για τη συμμετοχή σε αυτό το τμήμα  δεν αποτελεί προϋπόθεση η παρακολούθηση του κανονικού χειμερινού τμήματος V1.

Μέρα και ώρα διδασκαλίας (ενδεικτικές): Σάββατο 12.30-14.00
Σύνολο: 2 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά της ΣΤ’ δημοτικού που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Βασική προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί την ύλη της Γ’, Δ’ και Ε’ δημοτικού.
Έναρξη τμημάτων μέσα Σεπτεμβρίου.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Τρίτη και Παρασκευή: 18.00-20.15.
Εναλλακτικά Πέμπτη ώρα: 20.00-21.30 και Σάββατο ώρες: 09.00-11.45.
Σύνολο: 5,5 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Τμήμα προετοιμασίας για τις προφορικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν τον προφορικό λόγο. Για την συμμετοχή δεν αποτελεί προυπόθεση η παρακολούθηση του κανονικού τμήματος V2. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας, στο τηλέφωνο 210 -8051189.

Μέρες και ώρες διδασκαλίας: Σάββατο ώρα 10.45-12.15.
Σύνολο: 2 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Σάββατο ώρα 12.30-14.00.

Πρόκειται για μαθήματα ενίσχυσης σε παιδιά της Στ’ Δημοτικού που δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Στο τμήμα αυτό γίνονται και τεστ προσομοίωσης ανάλογα με τις εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

Σύνολο: 2 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας στο τηλέφωνο 210-8051189.

Αυτό το τμήμα αφορά παιδιά που φοιτούν στη Α’ Γυμνασίου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Ασκούνται στη γραμματική και στο τρόπο έκφρασης καθώς και στο προφορικό και γραπτό λόγο, με σκοπό να ανέβει το επίπεδο του μαθητή στην τάξη του.

Σύνολο: 2 ώρες τη βδομάδα.

Αυτό το τμήμα αφορά παιδιά που φοιτούν στη B’ Γυμνασίου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Ασκούνται στη γραμματική και στο τρόπο έκφρασης καθώς και στο προφορικό και γραπτό λόγο, με σκοπό να ανέβει το επίπεδο του μαθητή στην τάξη του.

Σύνολο: 2 ώρες τη βδομάδα.

Αυτό το τμήμα αφορά παιδιά που φοιτούν στη Γ’ Γυμνασίου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Ασκούνται στη γραμματική και στο τρόπο έκφρασης καθώς και στο προφορικό και γραπτό λόγο, με σκοπό να ανέβει το επίπεδο του μαθητή στην τάξη του.

Σύνολο: 2 ώρες τη βδομάδα.

Αυτό το τμήμα αφορά παιδιά που φοιτούν στη Α’ Λυκείου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και επιθυμούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για τις δεξιότητες που ζητούνται στο Abitur. Ασκούνται στη γραμματική και στο τρόπο έκφρασης καθώς και στο προφορικό και γραπτό λόγο.

Μέρα και ώρα διδασκαλίας: Πέμπτη 16.00-18.00.

Σύνολο: 2 ώρες τη βδομάδα.

Αυτό το τμήμα αφορά παιδιά που φοιτούν στη Β’ Λυκείου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και επιθυμούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για τις δεξιότητες που ζητούνται στο Abitur. Ασκούνται στη γραμματική και στο τρόπο έκφρασης καθώς και στο προφορικό και γραπτό λόγο.

Σύνολο: 2 ώρες τη βδομάδα.

Αυτό το τμήμα αφορά παιδιά που φοιτούν στη Γ’ Λυκείου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και επιθυμούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για τις δεξιότητες που ζητούνται στο Abitur. Ασκούνται στη γραμματική και στο τρόπο έκφρασης καθώς και στο προφορικό και γραπτό λόγο.

Μέρα και ώρα διδασκαλίας: Παρασκευή 15.30-17.30.

Σύνολο: 2 ώρες τη βδομάδα.

Καλοκαιρινά Τμήματα