Στις 03 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, θα διεξαχθεί στον χώρο μας Δημ. Ραλλη 55, Μαρούσι, τεστ προσομοίωσης για τους μαθητές του τμήματος V2, που προετοιμάζονται για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών τον Μάιο του 2020. Η εξέταση θα διαρκέσει περίπου τρεις (3) ώρες με ώρα έναρξης 17.00.
Στην εξέταση αυτή μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές εκτός του φροντιστηρίου μας, με χρέωση 20€. Τα αποτελέσματα θα μπορούν να τα δουν τόσο οι γονείς όσο και οι καθηγητές των μαθητών στο χώρο μας, εάν και εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν τηλεφωνικου ραντέβου μετά τις 9 Ιανουρίου.