Το καλοκαιρινό πρόγραμμα που διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, το Deutsches Kurshaus είναι :Καλοκαιρινά τμήματα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για προετοιμασία μαθητών που αφορά στις μελλοντικές εισαγωγικές εξετάσεις τους στην Γερμανική Σχολή Αθηνών, ανάλογα με την ηλικία σας.

Για μαθητές που προετοιμάζονται για τις εισαγωγικές της ΓΣΑ το 2022:                                                                       ΤΜΗΜΑ V1 STANDARD:

Στις 28 Ιουνίου 2021, θα ξεκινήσει ένα τμήμα για μαθητές που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών το 2022 και θα φοιτούν την χειμερινή περίοδο στην Στ΄Δημοτικού, απευθύνεται σε μαθητές με καλές γνώσεις αλλά που δεν έχουν προσαρμοστεί πλήρως στην διδακτική ύλη της Ε΄Δημοτικού καλύπτοντας έτσι τυχόν αδυναμίες και εξασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο που επιθυμούμε να έχουν οι μαθητές μας κατά την χειμερινή τους περίοδο στο Deutsches Kurshaus.

Για μαθητές που προετοιμάζονται για τις εισαγωγικές της ΓΣΑ το 2022 :                                                                             ΤΜΗΜΑ V2 CRASH :

Στις 23 Αυγούστου 2021, θα ξεκινήσει ένα δεκαήμερο τμήμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών που θα γίνουν την ερχόμενη χρονιά. Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να κάνουν μια απαιτητική προπόνηση ενόψει της επερχόμενης σχολικής χρονιάς. Το υλικό είναι προσαρμοσμένο στο νέο στιλ εξετάσεων, έχει υψηλές απαιτήσεις και θα βοηθήσει πολύ τους μαθητές που θα το παρακολουθήσουν να είναι πιο έτοιμοι για νέο σχολικό έτος. Τα παιδιά θα προετοιμαστούν σε όλα τα κομμάτια της επερχόμενης εξέτασης. Λόγω του υψηλού επιπέδου, σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα!