Το καλοκαιρινό πρόγραμμα που διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, το Deutsches Kurshaus είναι :Καλοκαιρινά τμήματα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για προετοιμασία μαθητών που αφορά στις μελλοντικές εισαγωγικές εξετάσεις τους στην Γερμανική Σχολή Αθηνών, ανάλογα με την ηλικία σας.

Για μαθητές που προετοιμάζονται για τις εισαγωγικές της ΓΣΑ το 2022:                                                                       ΤΜΗΜΑ V1 STANDARD:

Στις 28 Ιουνίου 2021, θα ξεκινήσει ένα τμήμα για μαθητές που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών το 2022 και θα φοιτούν την χειμερινή περίοδο στην Στ΄Δημοτικού, απευθύνεται σε μαθητές με καλές γνώσεις αλλά που δεν έχουν προσαρμοστεί πλήρως στην διδακτική ύλη της Ε΄Δημοτικού καλύπτοντας έτσι τυχόν αδυναμίες και εξασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο που επιθυμούμε να έχουν οι μαθητές μας κατά την χειμερινή τους περίοδο στο Deutsches Kurshaus.

Για μαθητές που προετοιμάζονται για τις εισαγωγικές της ΓΣΑ το 2022 :                                                                             ΤΜΗΜΑ V2 CRASH :

Στις 23 Αυγούστου 2021, θα ξεκινήσει ένα δεκαήμερο τμήμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών που θα γίνουν την ερχόμενη χρονιά. Αυτό το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να κάνουν μια απαιτητική προπόνηση ενόψει της επερχόμενης σχολικής χρονιάς. Το υλικό είναι προσαρμοσμένο στο νέο στιλ εξετάσεων, έχει υψηλές απαιτήσεις και θα βοηθήσει πολύ τους μαθητές που θα το παρακολουθήσουν να είναι πιο έτοιμοι για νέο σχολικό έτος. Τα παιδιά θα προετοιμαστούν σε όλα τα κομμάτια της επερχόμενης εξέτασης. Λόγω του υψηλού επιπέδου, σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα!


Καλοκαιρινό εντατικό τμήμα V0/2 για μαθητές που ολοκλήρωσαν την Γ΄δημοτικού:

Αυτό το εντατικό μεταβατικό τμήμα απευθύνεται σε μαθητές που θα φοιτούν από τον Σεπτέμβριο του 2021 στην Δ΄δημοτικού και επιθυμούν την μελλοντική τους συμμετοχή στις εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Με την συμμετοχή σας σε αυτό το τμήμα οι μαθητές μας θα μπορούν να μεταβούν στην επόμενη τάξη (V1/A) έχοντας εξασφαλίσει τις απαιτούμενες γνώσεις για εμάς, χωρίς ελλείψεις από την προηγούμενη χρονιά.

Πιο αναλυτικά: για τους μαθητές του Deutsches Kurshaus που δεν παρακολούθησαν την V0 τάξη του φροντιστηρίου μας και θέλουν την ερχόμενη χειμερινή περίοδο 2021-2022 να παρακολουθήσουν το τμήμα V1/A ή για εξωτερικούς μαθητές που έχουν ελλιπείς γνώσεις καλύπτοντας την απαιτούμενη ύλη.

Τα μαθήματα του τμήματος αυτού ξεκινούν 23.08.21 και ολοκληρώνονται 10.09.21 (διάρκεια τμήματος 15 μέρες) και θα πραγματοποιούνται καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το τμήμα αυτό επικοινωνήστε με την γραμματεία μας αντίστοιχες ώρες.