Από τις 03/02/2020 ξεκινάνε τα εξής τμήματα ενηλίκων:

• EW A1 – A2 Tempo
• EW B1 Tempo
• EW B2 Tempo
• TestDaf 1
• TestDaf 2
• Module B1 – B2 – C2

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στα τμήματα ενηλίκων.