Γερμανικά για εργασία
σε Γερμανόφωνες χώρες

Το φροντιστήριο μας προσφέρει ταχύρρυθμα τμήματα, τα οποία απευθύνονται σε ενήλικες, που πρόκειται να αναλάβουν κάποια θέση εργασίας σε Γερμανόφωνες χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία). Ο υποψήφιος εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα προγράμματα διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες και το χρόνο που διαθέτει. Τα μαθήματα γίνονται από καθηγητές που μητρική τους γλώσσα είναι η Γερμανική.