Προφίλ

Το Ινστιτούτο Γερμανικών DEUTSCHES KURSHAUS (η επωνυμία μας προφέρεται Ντόιτσες Κούρσχαους) ιδρύθηκε το 1985 από γερμανόφωνους καθηγητές με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Προηγουμένως ήταν τμήμα της Γερμανικής Σχολής Αθηνων.  Αρχικά το φροντιστήριό μας λειτουργούσε στην οδό Ρεθύμνου, ενώ παράλληλα ξεκίνησε και η λειτουργία παραρτήματος στο Μαρούσι.

Το ινστιτούτο μας είναι απόλυτα εξειδικευμένο στην διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Τα
μαθήματα παραδίδονται μεθοδικά από άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, περιλαμβάνει όλα τα γλωσσικά επίπεδα και προετοιμάζει κατάλληλα για όλα τα γερμανικά διπλώματα (
A1, A2, B1, B2, C1, C2) Παράλληλα προσφέρονται και τμήματα που καλύπτουν εξειδικευμένες απαιτήσεις (προετοιμασίας για τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, για τις εξετάσεις στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γερμανίας καθώς και τμήματα διαφορετικών ταχυτήτων για κάθε βαθμίδα*). Λειτουργούν επίσης εξειδικευμένα τμήματα για εργαζόμενους σε γερμανοελληνικές επιχειρήσεις και στον τομέα του τουρισμού με υλικό διδασκαλίας ειδικά εκπονημένο ανά κλάδο από το DEUTSCHES KURSHAUS.

Επιπλέον οι ειδικές παροχές μας προσφέρουν αποτελεσματική και σφαιρική κάλυψη όλων των αναγκών αναφορικά με τη γερμανική γλώσσα.

Στις δραστηριότητές μας συμπεριλαμβάνεται και η επιτυχημένη λειτουργία
εκδοτικού οίκου που συντάσσει και εκδίδει υλικό διδασκαλίας και εκμάθησης. Σε συνεργασία με Ευρωπαίους συνεργάτες αναπτύξαμε τα προγράμματα Lingua, Socrates, Leonardo Da Vinci της Ε.Ε. δημιουργώντας εξειδικευμένο διδακτικό υλικό για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους το οποίο έχει εισαχθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας των Τ.Ε.Ι. της χώρας μας. Στη λίστα του εκδοτικού οίκου συμπεριλαμβάνονται διδακτικά βιβλία και συνοδευτικό υλικό για εκπαιδευτικά βιβλία ξένων εκδοτικών οίκων καθώς και για την προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.


*Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών / σπουδαστών για σχηματισμό τμήματος είναι τρεις.

 
ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • A: Elementarstufe (για παιδιά Α' και Β' Δημ.)
 • B: Grundstufe (ανεξαρτήτως ηλικίας)
 • B-C: Mittelstufe και Oberstufe (για εφήβους και ενήλικες)
ΚΥΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ο σχεδιασμός της φοίτησης γίνεται με γνώμονα την κάλυψη των δικών σας αναγκών. Προσφέρονται τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων για τις αντίστοιχες βαθμίδες και δίνεται η δυνατότητα επιλογής της διάρκειας του κύκλου φοίτησης μέσω μαθημάτων διαφορετικών ταχυτήτων (ετήσια κανονικά και εντατικά, θερινά και περιόδων Πάσχα υπερεντατικά).
 
Εξειδικευμένα τμήματα προετοιμασίας
 • Πρόγραμμα προετοιμασίας μαθητών (Γ' έως ΣΤ' Δημ.) για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.
 • Προετοιμασία για τις εξετάσεις της Γερμανικής Φιλολογίας.
 • Προπαρασκευαστικά τμήματα για τις εξετάσεις DSH στα γερμανικά πανεπιστήμια.
 • Τμήματα ενηλίκων και υποψηφίων σπουδαστών των κλάδων του Τουρισμού, της Οικονομίας και του Εμπορίου.
Ειδικά τμήματα
 • Τμήματα εργαζομένων σε επιχειρήσεις 
 • Τμήματα γερμανικών για τη διατήρηση και επέκταση των γνώσεων επαναπατρισμένων ομογενών (παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων).
 • Τμήματα Νέων Ελληνικών για γερμανούς (εφηβικά, ενηλίκων).
Ειδικές παροχές
 • Προνομιακές τιμές μαθημάτων εξοικείωσης με τη γλώσσα (Schnupperkurse) για τους μικρότερους μαθητές (Β' και Γ' Δημ.) με τραγούδι, παιχνίδια και χειροτεχνία, καθώς και για μαθητές που φοιτούν στα γερμανικά και στα αγγλικά.
 • Δυνατότητα εξάσκησης της γλώσσας σε Computer με γερμανικά προγράμματα
 • Προβολές γερμανόγλωσσων ταινιών και δυνατότητα δανεισμού βιβλίων και CDs.