Εκδόσεις

Μετά από πολυετή πείρα στη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα, το Deutsches Kurshaus εκδίδει βοηθητικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των διαφορετικών επιπέδων και απαραίτητο για την επιτυχία του μαθήματος.

Βιβλία του εκδοτικού μας οίκου

Το φροντιστήριο μας εκδίδει πολλά βιβλία που χαρακτηρίζονται ως βοηθητικό υλικό και συμπληρώνουν το μάθημα μας σε όλες σχεδόν τις βαθμίδες. Αναλυτικά:
 
1. Schreibkurs : Βοήθημα για την εκμάθηση της γερμανικής
                               καλλιγραφίας.
 
2. Για τη Γερμανική Σχολή Αθηνών :
 
     A. Σειρά Schritt für Schritt
           
          Περιλαμβάνει βοηθήματα για μαθητές Γ΄- ΣΤ ΄Δημοτικού.
 
          B. Σειρά Willis Freunde
                  
          Οι μαθητές ασκούνται σε ακουστική και γραπτή κατανόηση.
          Για μαθητές Γ΄- Ε΄Δημοτικού
 
          Γ. Σειρά Dixis Freunde
 
          Οι μαθητές ασκούνται σε ακουστική και γραπτή κατανόηση.
          Για μαθητές ΣΤ΄Δημοτικού
 
3. Για τη βασική βαθμίδα
    Σειρά Pipo για τις τρεις πρώτες τάξεις της βασικής βαθμίδας
 
4. Για την ανώτερη βαθμίδα
    Βοηθητικό υλικό για την προετοιμασία του ανώτερου
    γερμανικού διπλώματος. Περιέχει επεξεργασία δύο
    λογοτεχνικών βιβλίων, βιβλία ασκήσεων και κειμένων,
    κείμενα ορθογραφίας με CD, καθώς θέματα εκθέσεων
    και διαλέξεων από παλαιότερες εξετάσεις.
 
5. Για τουριστικά επαγγέλματα

    Σύγγραμμα για εργαζόμενους σε τουριστικά επαγγέλματα.