B1b
B2a
B2b
V0
V1 A
V1
ΕW
UNI
Τάξη 11

Σε αυτό το τμήμα ασκούνται πιο εντατικά οι δεξιότητες που ζητούνται για το Abitur. Ταυτόχρονα φρεσκάρονται από τη βάση τους η γραμματική, ο γραπτός και ο προφορικός λόγος.

 

 

Ημερομηνία Διάρκεια

 
 

  2 ημέρες εβδομαδιαίως x 120  λεπτά

13:15 - 15:15