B2 (Mittelstufe Deutsch) 
B2 (Mittelstufe Deutsch) ÖSD: για έφηβους / για ενήλικους
 

C1 (Oberstufe Deutsch) ÖSD: για έφηβους / για ενήλικους

Αντικαθιστά την παλαιά εξέταση Mittelstufe