B1 (Zertifikat Deutsch)

 

B1 Zertifikat Deutsch ÖSD: για παιδιά / για έφηβους /για ενήλικους

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην κατανόηση γραπτών και ακουστικών κειμένων, στη γραμματική και το λεξιλόγιο καθώς και στην γραπτή και προφορική έκφραση.
Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανοποιητική γνώση της γερμανικής γλώσσας.


 


Πατήστε υποβολή για εισαγωγή στο σύστημα
Πατήστε υποβολή για εισαγωγή στο σύστημα